مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

اسلام محدودیت در آزادی اندیشه را نمی‌پذیرد

شنبه، 14 آبان 1390 | متن کامل خبر | ارسال نظر

آزادی یکی از موارد مورد نیاز در جامعه است که در کشور ما آزادی بد معنی شده و به طور معمول خلط‌‌‌ هایی صورت می‌گیرد که همه چیز را سفید و یا سیاه می‌بینیم.