مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

سپهر سیاست و رسالت حوزه آینده نگر

شنبه، 14 آبان 1390 | متن کامل خبر | ارسال نظر

حوزه باید در مسير ارتقاء و رشد فرهنگ سياسي جامعه و هدايت فكري و معنوي فعالان سياسي بكوشد