مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

انتخابات هیات مدیره و بازرسان در هفتمین مجمع عمومی انجمن مطالعات سیاسی حوزه

چهارشنبه، 18 ارديبهشت 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

هفتمین مجمع عمومی انجمن مطالعات سیاسی حوزه با ارائه گزارش عملکرد انجمن مطالعات سیاسی حوزه ، انتخابات هیات مدیره و بازرسان (26/2/92) ساعت17-20