مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

انتخابات هیات مدیره و بازرسان در هفتمین مجمع عمومی انجمن مطالعات سیاسی حوزه برگزار گردید

پنج‌شنبه، 2 خرداد 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

هفتمین مجمع عمومی انجمن مطالعات سیاسی حوزه با ارائه گزارش عملکرد انجمن مطالعات سیاسی حوزه ، انتخابات هیات مدیره و بازرسان برگزار گردید