مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

ستاد جشنواره بین اللملی امام خمینی (ره) جلسه برگزارکرد

يکشنبه، 17 شهريور 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

ستاد جشنواره بین اللملی امام خمینی (ره) اعلام کرد جشنواره در 3 بهمن 1392 برگزار خواهد شد. در این جلسه اعضای هیئت مدیره بر علمی بودن جشنواره تاکید کردند ومقرر گردید سه گزارش علمی،دانش سیاسی،فلسفه سیاسی وفقه سیاسی در روش مقایسه ای بین ایران وکشور های منطقه مورد کاوش علمی قرار گیرد.