مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

مبانی، ابعاد و قلمرو اعتدال مورد کاوش قرار گیرد

دوشنبه، 15 مهر 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

دکتر شریف لک زایی، عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با بیان اینکه حضرت امام(ره) حکمت، شجاعت و عفت را به عنوان اعتدال و جانب افراط و تفریط را رذیلت به حساب آوردند، گفت: فیلسوفان و متفکران سیاسی، اندیشمندان درگیر در مباحث سیاسی باید به بحث اعتدال بپردازند و ابعاد و گستره و قلمرو آن و مباحثی که حول این مسأله هست به خصوص مبانی این بحث را مورد کاوش قرار دهند.