مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

پیام آیت الله جوادی آملی به کنگره بین المللی غدیر

يکشنبه، 5 آبان 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

مطلب اساسی که درباره غدیر مطرح است بخشی به بحث تاریخی بر می گردد و بخشی هم به مسائل تفسیری و کلامی. آن قسمتی که به تاریخ بر می گردد بیش از هزار سال است که مورخان و غدیرپژوهان و مولفان در این زمینه سخن گفتند و کتاب نوشته اند و مطلب را به صورت بین الرشد درآوردند و شاید نیازی به بازگو کردن نباشد، البته ممکن است یک کسی مطلب بین الرشدی را هم انکار کند.