مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

نخستین شماره فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه منتشر شد

پنج‌شنبه، 9 آبان 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

نخستین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «سیاست متعالیه» وابسته به انجمن مطالعات سیاسی چاپ منتشر شد. اولین شماره این فصلنامه که با سردبیری دکتر نجف لک زایی منتشر شده است حاوی مقالاتی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی است.