مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

«سیاست متعالیه» سیاست الهی و قرآنی است

چهارشنبه، 29 آبان 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

«سیاست متعالیه» سیاست الهی و قرآنی است و با الگوهایی چون سیاست نبوی(ص)، سیاست علوی(ع)، سیاست مهدوی(عج) و تجربه سیاست در نمونه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) شناخته می شود. در سیاست متعالیه دولت مالک مردم نیست بلکه خادم آنهاست. رابطه دولت و مردم هم برخاسته از رابطه امام و امت است، نه رابطه حاکم و محکوم یا سلطه گر و سلطه پذیر.