مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

دومین نشست علمی فقه سیاسی شیعه علیه خشونت با سخنرانی رابرت گلیو برگزار شد

جمعه، 29 آذر 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

پرفسور رابرت گلیو در این نشست بر بحث درباره سیر تحول مشارکت جوئی شیعیان یا مشارکت گریزی ایشان از ساحت قدرت سیاسی، از منظر فقه و عقائد شیعه به ویژه مهدی باوری، از صدر اسلام تمرکز و سخنانی ارائه کرد.