مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

بازدید جمعی از اعضا و هیأت مدیره انجمن از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دوشنبه، 2 دي 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

در این دیدار که دکتر بروجردی، رئیس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، دکتر مهاجرنیا مسؤول دبیرخانه انجمن های علمی حوزه و دکتر میراحمدی مدیر انجمن مطالعات سیاسی حضور داشتند درباره موضوعات مشترک و مورد نظر بحث و تبادل نظر به عمل آمد.