مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

انتشار دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «سیاست متعالیه»

دوشنبه، 21 بهمن 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «سیاست متعالیه» با مقالاتی چون مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه براساس عالم مثال، مقایسه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، راهبردهای عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم، عقل و وحی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی و وحدت و همبستگی از منظر قرآن کریم منتشر شد.