مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

نقد در آموزه‌های اسلامی به‌مثابه هدیه به کارگزاران است

جمعه، 23 اسفند 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

دکتر شریف لک زایی در گفتگو با خبرگزاری ایکنا با بیان اینکه «النصیحه لائمه المسلمین» نشانه خیرخواهی مردم نسبت به کارگزاران حکومتی است، گفت: براساس آموزه‌های دینی اگر نقدی از این منظر صورت می‌گیرد هدیه به کسانی است که خود را خدمتگزاران جامعه می‌دانند.