مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

آزادی سیاسی در قرآن كریم

جمعه، 23 اسفند 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

مقاله حاضر به قلم دکتر منصور میراحمدی، رئیس انجمن مطالعات سیاسی، با رویكرد درون دینی و با مراجعه به آیات قرآن كریم به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد كه آیا قرآن كریم به مفهوم آزادی سیاسی پرداخته است؟