مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

فقه سیاسی به‎مثابه سنت تجدید شونده در گفت‎وگو با دکتر نجف لک‎زایی

جمعه، 23 اسفند 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

نسبت فقه سیاسی با میراث فقهی گذشتگان چیست؟ آیا این نسبت از قبیل همان نسبت ابواب گوناگون فقه با پیکره کلی فقه است یا از باب تجدد در فقه محسوب می‎شود؛ چنان نسبتی که عده‎ای در مورد علم کلام مطرح می‎نمایند؟