مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

اهمیت و جایگاه امنیت ملى در اسلام

جمعه، 29 فروردين 1393 | متن کامل خبر | ارسال نظر

به گزارش ایسکا دکتر عیسی نیا در ابتدای گفتگو با اشاره به جایگاه بحث امنیت ملی در اسلام، اظهار داشت: در باب اهمیت و جایگاه امنیت در اسلام همین نکته بس که امنیت در روایتى در زمره یک از دو نعمتى قرار گرفته است که انسان قدر آن را نمى داند مگر این که به مصیبتى گرفتار شود؛ النعمتان، مجهولتان الصحه و الامان.