مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام

دوشنبه، 13 بهمن 1393 | متن کامل خبر | ارسال نظر

مشارکت فعال انجمن مطالعات سیاسی حوزه در بخش کمیته سیاسی درکنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری