مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

اسامی برگزیدگان هفتمین جشنواره فارابی اعلام شد

چهارشنبه، 15 بهمن 1393 | متن کامل خبر | ارسال نظر

از انجمن مطالعات سیاسی حوزه دکتر سید کاظم سید باقری با اثر فقه سیاسی شیعه (سازوکارهای تحول در دوران معاصر) از برگزیدگان هفتمین جشنواره فارابی اعلام شد