مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

برخی اساتید، اعتقادی به نظریات اندیشمندان اسلامی ندارند

شنبه، 18 بهمن 1393 | متن کامل خبر | ارسال نظر

عضو انجمن مطالعات سیاسی با اشاره به تهاجماتی که علیه نظریه‌پردازی اسلامی صورت می‌گیرد، گفت: برخی از اساتید علوم سیاسی درباره نظریات اسلام و شخصیت‌های سیاسی مسلمان آگاهی نداشته یا اعتقادی ندارند و در صورتی درباره یک نظریه یا شخصیت اسلامی سخن می‌گویند که غربی‌ها آن را کشف یا تأیید کرده باشند.