مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

غیریت اسلام برای غرب مسأله‌ واقعی است: یادداشتی از داود مهدوی زادگان، عضو هیأت تحریریه فصلنامه سیاست متعالیه

دوشنبه، 14 ارديبهشت 1394 | متن کامل خبر | ارسال نظر

«اسلام» برای دنیای مدرن مسأله اساسی است. «دیگری» ساختگی و تخیلی هم نیست. اسلام، واقعیتی انکار ناپذیر است. شرق یا آسیای بدون اسلام، برای غرب مساله جدی ایدئولوژیک نیست.