مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

دهمین مجمع عمومی انجمن مطالعات سیاسی حوزه برگزار شد

شنبه، 2 خرداد 1394 | متن کامل خبر | ارسال نظر

دهمین دوره مجمع عمومی انجمن مطالعات با برگزاری انتخابات هیأت مدیره برگزار شد و آقایان سیدباقری، عیس نیا، شریف لک زایی، میراحمدی، یزدانی مقدم، پورفرد و شیرخانی به عنوان اعضای هیأت مدیره و آقایان نجف لک زایی و ظرافتی به عنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند.