مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

نرم افزار اندروید فصلنامه سیاست متعالیه ارائه شد

يکشنبه، 17 آبان 1394 | متن کامل خبر | ارسال نظر

در اين نرم افزار، شماره اول تا هشتمين شماره فصلنامه علمی پژوهشی سياست متعاليه ارائه شده است. چهار شماره نخست فصلنامه سیاست متعالیه به صورت رایگان ارائه شده است. هشتمین شماره این نشریه در بهار 1394 توسط انجمن مطالعات سیاسی منتشر گردیده است. اساتید، دانشجویان و حوزویان برای دریافت نسخه الکترونیک، ایمیلشان را ارسال فرمایند.