مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

ارائه ۶۰۰درس خارج در حوزه/ نقشه جامع رشته های حوزوی در حال تدوین است

يکشنبه، 25 مهر 1395 | متن کامل خبر | ارسال نظر

۶۰۰ درس خارج در حوزه ارایه می شود که در آن ۲۰هزار طلبه با بیش از ۲۰۰ استاد فعالیت دارند که در این عرصه می‎توان حدافل ۱۰ درس خارج سیاست را با همان آداب و سنن حوزوی ایجاد کرد.