مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه با دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

يکشنبه، 30 آبان 1395 | متن کامل خبر | ارسال نظر

پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین دوره آن، در تاریخ 18 اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می نمایند.