مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

طرحی از آینده انقلاب اسلامی بر مبنای فلسفه تاریخ الهی و روش های متناسب

شنبه، 20 آذر 1395 | متن کامل خبر | ارسال نظر

طرحی از آینده انقلاب اسلامی کرسی ترویجی « طرحی از آینده انقلاب اسلامی بر مبنای فلسفه تاریخ الهی و روش های متناسب »