مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

بررسی جایگاه خطابات مقاصدی در فقه شیعه

دوشنبه، 29 آذر 1395 | متن کامل خبر | ارسال نظر

جایگاه خطابات مقاصدی در فقه شیعه با ارائه ابوالحسن حسنی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و سه دیدگاه فقهای شیعه در این زمینه بیان شد.