مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

در سیاست قرآنی، از حیات ابدی برای سیاست محدود این جهان، دست برداشته نمیشود.

شنبه، 4 دي 1395 | متن کامل خبر | ارسال نظر

انجمن مطالعات سیاسی حوزه با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اداره همکاری­های علمی و بین المللی و دبیرخانه کرسی­های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی...