مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

انجمن مطالعات سیاسی حوزه بزگرار می کند: نشست علمی حلقه مطالعاتی سلفیه پژوهی

جمعه، 17 دي 1395 | متن کامل خبر | ارسال نظر

انجمن مطالعات سیاسی حوزه بزگرار می کند: نشست علمی حلقه مطالعاتی سلفیه پژوهی