مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

گروه فقه سیاسی انجمن مطالعات سیاسی حوزه برگزار می کنند: کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

شنبه، 18 دي 1395 | متن کامل خبر | ارسال نظر

گروه فقه سیاسی انجمن مطالعات سیاسی حوزه، اداره همکاریهای علمی و پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دبیرخانه کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار می کنند.☝️