مناسبت­ها
جستجو
اعضا

ارسال نظر درباره خبر

در سیاست قرآنی، از حیات ابدی برای سیاست محدود این جهان، دست برداشته نمیشود.

انجمن مطالعات سیاسی حوزه با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اداره همکاری­های علمی و بین المللی و دبیرخانه