مناسبت­ها
جستجو
اعضا

ارسال نظر درباره خبر

انجمن مطالعات سیاسی حوزه بزگرار می کند: نشست علمی حلقه مطالعاتی سلفیه پژوهی

انجمن مطالعات سیاسی حوزه بزگرار می کند: نشست علمی حلقه مطالعاتی سلفیه پژوهیقوانين ارسال:

  • از تبليغات بازرگانی استفاده نكنيد!

در صورت رعايت‌نکردن قوانين ارسال، نظر ارسالی حذف خواهد شد.ارسال نظر