مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

اسلام محدودیت در آزادی اندیشه را نمی‌پذیرد

مسئول دبیرخانه انجمن های علمی حوزه گفت:اسلام محدوديتي براي آزادي انديشه ندارد اما در عقيده داراي چارچوپ خاص است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد محدوده آزادی اندیشه در اسلام اظهار داشت: بحث آزادی یکی از موارد مورد نیاز در جامعه است که در کشور ما آزادی بد معنی شده و به طور معمول خلط‌‌‌ هایی صورت می‌گیرد که همه چیز را سفید و یا سیاه می‌بینیم.
وی افزود: دونوع آزادی داریم آزادی در حوزه نظر و آزادی در حوزه عمل : آزادی نظری گاهی در عرصه اندیشه است و گاهی در عرصه عقیده است.متأسفانه جامعه ما به بد آموزی شده است و آزادی بد معنا شده است در حالی که به شدت نسبت به عقاید تعصب وجود دارد،آزادی در اندیشه هم با سیاست کاملاً عجین شده است اما در مجموع باید عرض کنم که آزادی مطلق در هیچ مکتبی حتی در دنیای غرب هم وجود ندارد. در همه جا یک محدودیت هایی هست.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سپس به تبیین آزادی عقیده پرداخت و گفت: عقیده از روش و مبانی خاص برخوردار است و در حوزه عقیده هر کسی نمی‌تواند هر سخنی که دلش خواست بگوید آن هم مثلاً به دین نسبت بدهد در محدوده فردی هر کس آزاد است هرگونه می خواهد معتقد باشد و به هر دینی یا ادیانی باورمند باشد.اما وقتی مسئله عمومی می شود و به عرصه جامعه و حاکمیت دینی می رسد قضیّه متفاوت می شود ودر اینجا آزادی در عقیده کاملاً تعریف شده است.
وی با بیان این که به لحاظ تکوینی اندیشه آزاد است ومحدوده خاصی ندارد، به این لحاظ در قرآن و روایات استدلال و سخن ملحدان هم بیان شده است و بیان اندیشه به منزله آزادی اندیشه است. اما در عین حال دین آداب و دستوالعمل درست اندیشیدن را هم بیان کرده است.
محسن مهاجرنیا با ذکر آیه «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» افزود: این آیه به دو صورت معنی می‌شود: یکی به معنای ابراز عقیده آزاد در دین است و دیگری به معنای این است که در دین هیچ اکراه و اجباری نیست.
ایشان در پاسخ به این پرسش که اندیشمند تا چه اندازه آزاد است، تصریح کرد: ماهیت اندیشه و اینکه در چه محیطی مطرح می‌شود مهم است در برخی از جوامع اندیشمند آزاد است به بیان اندیشه خود بپردازد اما پس از بیان اندیشه با سیستم امنیتی و اطلاعاتی روبرو می‌شوند.
وی ادامه داد: اندیشه تعریف دارد، هر سخن یاوه‌ای نمی‌تواند به عنوان اندیشه مطرح شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اندیشه باید دارای ضوابط فکری باشد براساس تعریف فکری و چارچوپ علمی مطرح شود اندیشه محصول فرآیند تفکر منسجم است که چارچوب علمی و دقیقی دارد و مورد پذیرش همه انسان‌هاست.

 
http://www.farsnews.com