مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

نشست علمی تغییرات اجتماعی و امنیت ملی

از سلسله نشستهاي فقه امنيت، نشست علمي با موضوع «تغييرات اجتماعي و امنيت ملي» با سخنراني دكتر عيوضي در روز چهارشنبه مورخ 11/8/1390 در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي برگزار گرديد.دكتر عيوضي در آغاز بحث خود ضمن اشاره به اهميت موضوع تغييرات اجتماعي و امنيت ملي گفت: در اين بحث عناصر كليدي و اصلي بحث بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد كه يكي از عناصر مهم آن تغيير است. تغيير حاصل مسأله و مسائل اجتماعي است كه از درون چالشها براي جامعه، فرصت و يا تهديد ايجاد ميكند و اين طي يك فرايند اتفاق مي افتد بدين صورت كه مسائل اجتماعي چالش ايجاد ميكند و موجب ايجاد بسترهايي ميشود كه تغييراتي را به همراه دارد.

آقاي دكتر عيوضي سپس به ارتباط بين تغيير و امنيت پرداخته و گفت: تغييراتي كه در جامعه طي فرايندي خاص ايجاد مي­شود ارتباط كاملي با امنيت ايجاد مي­نمايد. بر اين اساس ما صرفاً با تغييرات سروكار نداريم بلكه با چالش، تهديد و آسيب مواجه هستيم. بنابراين تغيير به معناي علمي آن اتفاق نمي­افتد مگر اينكه امنيت را نيز دچار تحول نمايد. از همين رو است كه گفته مي­شود نظريات تغييرات اجتماعي و امنيت ارتباط كاملي با هم دارند. در بحث تغييرات اجتماعي سؤالي مطرح است كه چه دليلي وجود دارد كه ما نسبت به تغييرات حساس هستيم و عواملي كه ما را نسبت به تغييرات حساس مي­كند چيست؟ پاسخ­هاي زيادي داده شده است اصولاً جوامع مختلف در برابر تغييرات تحميلي احساس ناامني مي­كنند و حتي اگر تغييري به ضرر آن جامعه باشد افراد احساس ناامني مي­نمايند در اينجا گفته مي­شود كه در مفهوم تغيير انقلاب بوجود آمده است.

عضو هيأت علمي دانشگاه بين­الملل قزوين در اين نشست به عناصر تغيير اشاره كرده و سطح تغيير، سطح هويت و تغيير در زمان را از مهمترين عناصر تغيير برشمرده و افزود: در تعريف تغيير عناصري وجود دارد كه اين عناصر زمينه را براي امنيت فراهم مي­كند كه در اين خصوص مي­توان به سطح تغيير اشاره كرد كه تغيير مي­تواند حاشيه­اي، فراگير و يا انقلابي باشد. عنصر ديگر سطح هويت است كه هويت آيا سلب مي­شود يا استحاله مي­يابد كه مي­تواند زمينه­اي براي ايجاد امنيت باشد. همينطور تغيير در زمان نيز از ديگر عناصر تغيير مي­باشد كه در دوره­هايي از زمان به حسب تغييراتي كه مي­شود مباحثي بوجود مي­آيد كه به تعبير نسل­ها مي­توان اشاره نمود.

دكتر عيوضي در ادامه بحث سه عرصه تغيير در محيط بين­الملل، تحول در محيط داخلي كشورها، تغيير در قدرت را از عناصر كليدي اين بحث بيان داشتند و با اشاره به نسبت بين توسعه و امنيت ملي افزودند: امروزه جامعه­شناسان تأكيد دارند توسعه امنيت­آور است زيرا توسعه هژمون ايجاد مي­كند و كشوري كه پيشرفته باشد مي­تواند از امنيت بالاتري برخوردار باشد پس توسعه به لحاظ ساختار از جنس تغيير است. روندهاي توسعه و تغييرات حاصله از آن، مسئله قوميت­ها و مذاهب، لايه­هاي اجتماعي، تحول در جرايم و اعتراضات مردمي از جمله مؤلفه­هاي مورد بحث دكتر عيوضي بود كه امروزه در نظام بين­الملل تغييراتي ايجاد نمود و مي­تواند موجب تهديد امنيت ملي باشد.

در پايان اين نشست برخي اعضاي حاضر به بيان پرسش­هايي درخصوص موضوع بحث پرداختند.

منبع: سایت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی