مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

انتخابات هیات مدیره و بازرسان در هفتمین مجمع عمومی انجمن مطالعات سیاسی حوزه

بسمه تعالی

هفتمین مجمع عمومی انجمن مطالعات سیاسی حوزه با ارائه گزارش عملکرد انجمن مطالعات سیاسی حوزه ، انتخابات هیات مدیره و بازرسان  برگزار می گردد.

پنجشنبه: 26اردیبهشت92----------------------  زمان: 17-20

مکان:قم،بلوار امین، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ک 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، سالن کنفراس انجمن مطالعات سیاسی حوزه