مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

انتخاب رئیس و نائب رئیس جدید انجمن مطالعات سیاسی

اولین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن که با حضوراکثر اعضا و اعضای هیئت مدیره قبلی در تاریخ 92/4/6 برگزار گردید. حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی  و دکتر مسعود پورفرد به اتفاق آرائ به ترتیب به عنوان رئیس و نائب رئیس انجمن مطالعات سیاسی انتخاب شدند.

 

در این جلسه حجت الاسلام دکتر غلامرضا بهروزلک با تشکر و قدردانی از زحمات هیئت مدیره قبلی انجمن به ارائه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد انجمن در دوره قبلی پرداخت . وی هم چنین به آسیب ها، ظرفیت ها وراهکارهای فعالیت بیشتر انجمن اشاره نمود.

 

 رئیس قبلی انجمن مطالعات سیاسی هم چنین انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره را تبریک و برای آنان آرزوی توفیق و سربلندی نمود.