مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

دیدار مسئولین جشنواره بین المللی امام خمینی با آیت الله حسینی بوشهری، مدیرمحترم حوزه‌های علمیه

در این دیدار اعضای هیات مدیره انجمن مطالعات سیاسی حوزه آقایان دکتر شریف لک زایی، فراتی،پورفرد،سید باقری ودبیردفتر انجمن نائیج برخی نکات مهم را به اطلاع مدیرمحترم حوزه‌های علمیه کشور،عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه، امام جمعه موقت قم و عضو مجلس خبرگان رساندند و سپس آیت الله حسینی بوشهری به نقش و اهمیت انجمن های علمی حوزه‌های علمیه اشاره نمودند و در خصوص بهتر برگزار شدن جشنواره بین المللی امام خمینی  توصیه هایی را ارائه کردند.

شایان ذکر است  جشنواره بین المللی امام خمینی  در پائیز92 امسال برگزار می گردد.