مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

تبریک به دولت آقای دکترحسن روحانی به دنبال رأی اعتماد نمایندگان مجلس به اکثریت قاطع وزرای دولت

انجمن مطالعات سیاسی حوزه ضمن تبریک به دولت آقای دکترحسن  روحانی، آمادگی خود را  برای کمک به نظام  مقدس جمهوری اسلامی ودولت در مسائل اجتماعی – سیاسی اعلام می کند.