مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

برگزاری همايش «تاريخ و علوم سياسی»

گروه تاريخ و همكاری‌های ميان‌رشته‌ای پژوهشكده تاريخ اسلام دومين همايش از سلسله همايش‌های دوسالانه «تاريخ و همكاری‌های ميان‌رشته‌ای» را با عنوان «تاريخ و علوم سياسی»، هفتم و هشتم اسفندماه سال جاری برگزار می‌كند.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، گروه تاريخ و همكاری‌های ميان‌رشته‌ای پژوهشكده تاريخ اسلام كه به منظور بسترسازی گفت‌وگوها و همكاری‌های ميان مورخان و تاريخ‌پژوهان با اصحاب ديگر رشته‌ها همايش دوسالانه‌ای را با عنوان تاريخ و همكاری‌های ميان‌رشته‌ای طراحی كرده و پيش از اين نخستين جلسه آن را با عنوان «تاريخ و همكاری‌های ميان‌رشته‌ای» در اسفندماه 1390 برگزار كرده بود، دومين همايش از سلسله همايش‌های دوسالانه ياد شده را در اسفندماه سال جاری با عنوان «تاريخ و علوم سياسی» برگزار می‌كند.

بنا بر اين گزارش، هدف از برگزاری اين همايش آن است كه فرصتی هرچند كوتاه و اندك برای گفت‌وگو و تبادل آراء ميان متخصصان و صاحب‌نظران دو رشته تاريخ و علوم سياسی درباره شرايط و امكانات و ضرورت‌ها و مقتضيات همكاری ميان رشته‌ای فراهم آورد.

بر همين اساس مقالات ارائه شده به دبيرخانه همايش بايستی با اين هدف همخوانی داشته و در چارچوب محورهای فراخوان يعنی «مبانی معرفت‌شناسی، مفاهيم، نظريه‌ها»، «روش‌شناسی، رهيافت‌ها و تكنيك‌ها»، «حوزه‌های تعامل بين تاريخ و علوم سياسی»، «تجربه تعامل؛ آموزش و پژوهش» باشند.

متخصصان و صاحب‌نظران علاقه‌مند به شركت در اين همايش می‌توانند با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رسانی پژوهشكده تاريخ اسلام به نشانی www.pte.ac.ir از ضوابط نگارش مقالات آگاهی حاصل كرده و چكيده مقالات خود را تا 15 آبان‌ماه و اصل مقالات را تا 15 دی‌ماه، از طريق پست الكترونيكی inter@pte.ac.ir، برای گروه تاريخ و همكاری‌های ميان‌رشته‌ای پژوهشكده تاريخ اسلام ارسال كنند.

همچنين لازم به ذكر است كه بنا بر فراخوان اعلام شده صاحب‌نظران می‌توانند آثار خود را در محور اول يعنی «مبانی معرفت‌شناسی، مفاهيم، نظريه‌ها» در رابطه با «ضرورت‌های تعامل و همكاری دو رشته»، «امكان‌‌های معرفتی و نظرورزانه تعامل و همكاری دو رشته»، «موانع نظری تعامل و همكاری دو رشته»، «آسيب‌شناسی تعامل و همكاری دو رشته»، «بايدها و نبايدهای مهم در تعامل و همكاری دو رشته» و ... به دبيرخانه همايش ارسال كنند.

در محور دوم يعنی «روش‌شناسی، رهيافت‌ها و تكنيك‌ها» نيز آن‌چه مدنظر برگزاركنندگان همايش قرار دارد، موضوعاتی از قبيل «دستاوردهای روش‌شناختی ناشی از تعامل و همكاری ميان تاريخ و علوم سياسی»، «تاريخ، علوم سياسی و رهيافت‌های نهادگرايانه»، «ساختار و عامليت در همكاری تاريخ و علوم سياسی»، «تاريخ، علوم سياسی و روش‌های كمی و كيفی»، «تحليل محتوا، تحليل گفتمان و... در همكاری تاريخ و علوم سياسی» است.

«تحول تاريخی نهادهای سياسی (دولت، احزاب، حكومت، ديوان سالاری و... با تأكيد بر ايران و جهان اسلام)»، «‌تحول تاريخی جامعه مدنی (با تأكيد بر ايران و جهان اسلام)»، «تاريخ، قدرت، جنسيت، نژاد، طبقه، زبان، ايدئولوژی، دين، فرهنگ و...»، «‌تاريخ از پائين و سياست مقاومت (جنبش‌ها، نهضت‌ها و...)»، «‌تاريخمندی و ناتاريخمندی مفاهيم آزادی، عدالت و برابری»، «‌تاريخ، سياست و يوتوپيا»، «‌تاريخ و نظم دموكراتيك»، «‌تاريخ، سياست و موعودگرايی»، «‌تاريخ، سياست و هويت»، «‌تاريخ، سياست و نظريه نخبه‌گرايی»، «‌اصطلاح‌شناسی سياسی ـ تاريخی متون تاريخی، ادبی، دينی و ...» و «‌معناكاوی اصطلاحات و مفاهيم سياسی در متون تاريخی، ادبی، دينی» موضوعاتی است كه در فراخوان اعلام شده، ذيل محور سوم قرار گرفته‌اند.

در محور چهارم يعنی «تجربه تعامل؛ آموزش و پژوهش» مقالات ارسالی می‌توانند درباره موضوعاتی همچون «وضعيت آموزش و پژوهش در گروه‌های آموزشی تاريخ و علوم سياسی از منظر همكاری‌های ميان دو رشته»، «‌آسيب‌شناسی آموزش و پژوهش در گروه‌های آموزشی تاريخ و علوم سياسی»، «‌نقد و بررسی برنامه‌های درسی رشته تاريخ و علوم سياسی در همه مقاطع»، «‌تاريخ و سياست در ذهن و زبان ايرانی (ذهنيت توطئه، اسطوره‌سازی، قهرمان‌گرايی، گذشته‌گرايی و ...)»، «‌آسيب‌شناسی بازنمايی تاريخ و امر سياسی در رسانه‌های ايران»، «‌انجمن‌ها، مؤسسات و نهادهای هر دو رشته در ايران و جهان و چند و چون همكاری‌های آنها» باشند.

يادآور می‌شود، دومين همايش از سلسله همايش‌های دوسالانه «تاريخ و همكاری‌های ميان‌رشته‌ای» با عنوان «تاريخ و علوم سياسی» به همت گروه تاريخ و همكاری‌های ميان‌رشته‌ای پژوهشكده تاريخ اسلام روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، هفتم و هشتم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.