مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

نخستین شماره فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه منتشر شد

نخستین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «سیاست متعالیه» وابسته به انجمن مطالعات سیاسی چاپ  منتشر شد. اولین شماره این فصلنامه که با سردبیری حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی منتشر شده است حاوی مقاله هایی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی است.

 

عناوین مقاله های نخستین شماره فصلنامه «سیاست متعالیه» عبارت است از:

سرمقاله

قرآن کریم و خط مشی های سیاسی

ضوابط مصلحت در فقه شیعه

مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی

تبارشناسی قاعده مصلحت در فقه سیاسی شیعه

دانش سیاسی حوزوی، سرشت و مختصات آن

تاریخ و صورت بندی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب

مبانی فلسفی اندیشه های سیاسی در اسلام

 

علاقه مندان به دریافت فصلنامه علمی پژوهشی «سیاست متعالیه» با دفتر انجمن مطالعات سیاسی به شماره 025132938773 تماس بگیرند.