مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

دومین دیدار مسئولین جشنواره بین المللی امام خمینی (ره) با آیت الله حسینی بوشهری، مدیرمحترم حوزه‌های علمیه

در این دیدار ابتدا دکتر مهاجرنیا  ریاست دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه ، دکتر سید باقری دبیر جشنواره بین المللی امام خمینی  ،دکتر پورفرد نایب رئیس انجمن  وسهروردی از دفتر انجمن مطالعات سیاسی حوزه گزارش مختصری ارائه و به ظرفیت های علمی انجمن مطالعات سیاسی حوزه در برگزاری همایش ها در خارج وداخل کشور اشاره کردند و  سپس آیت الله حسینی بوشهری  ضمن حمایت از این جشنواره به ویژه نگاه علمی به اندیشه سیاسی اسلام با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) از مسئولین جشنواره بین المللی امام خمینی  تشکر کردند و به نقش و اهمیت انجمن های علمی حوزه‌های علمیه اشاره نمودند و راهنمایی ها ی لازم را در خصوص بهتر برگزار شدن جشنواره بین المللی امام خمینی  مطرح کردند.