مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

دومین دیدار مسئولین جشنواره بین المللی امام خمینی (ره) با ریاست محترم دانشگاه ادیان و مذاهب

در این دیدار ابتدا دکتر سید باقری دبیر جشنواره بین المللی امام خمینی  ،دکتر پورفرد نایب رئیس انجمن  وآقای نائیج  رئیس  دفتر انجمن مطالعات سیاسی حوزه گزارش مختصری ارائه و به ظرفیت های علمی انجمن مطالعات سیاسی حوزه در برگزاری همایش ها در خارج وداخل کشور اشاره کردند و  سپس حجت الاسلام  والمسلمین دکتر سيد ابوالحسن نواب ضمن حمایت از این جشنواره به ویژه نگاه علمی به اندیشه سیاسی اسلام با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) از مسئولین جشنواره بین المللی امام خمینی  تشکر کردند و راهنمایی ها ی لازم را در خصوص بهتر برگزار شدن جشنواره بین المللی امام خمینی  مطرح کردند.