مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

نرم افزار اندروید فصلنامه سیاست متعالیه ارائه شد

در اين نرم افزار، شماره اول تا هشتمين شماره فصلنامه علمی پژوهشی سياست متعاليه ارائه شده است. چهار شماره نخست فصلنامه سیاست متعالیه به صورت رایگان ارائه شده است. اساتید، دانشجویان و حوزویان برای دریافت نسخه الکترونیک، ایمیلشان را ارسال فرمایند.

«فصلنامه سیاست متعالیه» توسط انجمن مطالعات سیاسی حوزه و با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین دکتر منصور میراحمدی و سردبیری حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی  منتشر می‌گردد.

هشتمین شماره این نشریه در بهار 1394 توسط انجمن مطالعات سیاسی منتشر گردیده است.

درباره فصلنامه:
فصلنامه علمی - پژوهشی سياست متعاليه 
شماره 1 الی 8
صاحب امتياز: انجمن مطالعات سياسی حوزه
مدير مسئول شماره 1 الي 4 : دکتر غلامرضا بهروزی لک
مدير مسئول شماره 5 الي 8 : دکتر منصور ميراحمدی
سردبير: دکتر نجف لک زايی
برای دریافت هشت شماره به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://cafebazaar.ir/app/ir.isca.SiasatMotalieM/?l=fa
انجمن مطالعات سياسي حوزه در بهمن ماه سال 1383 در قم تأسيس گرديد. هدف از تأسيس اين انجمن، تعميق و توسعه مباحث تخصصی دانش سياسی اسلام، تقويت و گسترش نظريه پردازی، پرسش‌گری، آزادانديشی، نقد و مناظره مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است. 
با مصوبه شورای عالی حوزه‌های علميه و با توجه به ارزيابی کميسيون نشريات علمي حوزه، رتبه علمی پژوهشی به فصلنامه سياست متعاليه اعطا گرديد و اولين شماره فصلنامه در تابستان 1392 منتشر گرديد.

برای دریافت چهار شماره رایگان فصلنامه سیاست متعالیه به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://cafebazaar.ir/app/ir.isca.siasatMotalie4jeld/?l=fa