مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

برگزاری کرسی نقد کتاب انسان شناسی و پیامدهای آن

عصر روز پنجشنبه 29 آبان به مناسبت سالگرد رحلت علامه سید محمد حسین طباطبایی، کرسی نقد کتاب انسان شناسی و پیامدهای آن در فلسفه سیاسی هابز و علامه طباطبایی با حضور حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی، حجت الاسلام دکتر غلامرضا بهروزی لک، دکتر شریف لک زایی و حجت الاسلام دکتر احمدرضا یزدانی مقدم و اعضای انجمن مطالعات سیاسی برگزار شد.

در این نشست دکتر شریف لک زایی که مدیریت علمی نشست را برعهده داشت به اهمیت نقش علامه در تاریخ معاصر ایران اشاره و یادآور شد که علامه طباطبایی رودرویی و حضور عالمانه ای با پرسش های زمانه خود داشت و در مقابل رقبای علمی با دست پر ظاهر شده و به نیازهای علمی زمانه توجه داشته است.

وی همچنین اظهار داشت که وقتی علامه در دهه بیست وارد قم می شود با توجه به نیازهای موجود به تدریس فلسفه می پردازد و از تدریس فقه به دلیل این که دروس زیادی در این زمینه در حوزه وجود داشت خوداری می کند.

لک زایی گفت با توجه به این که بحث انسان شناسی بسیار مهم است و تأثیر زیادی در حوزه سیاست و حکومت برجای می گذارد شایسته بحث و نظر است و نشست امروز از این رو تشکیل شده که به مرور این مبحث در دو اندیشمند برجسته بپردازد.

سپس، نویسنده کتاب حجت الاسلام دکتر احمد رضا یزدانی مقدم به بیان اهداف نگارش کتاب پرداخت. وی در ابتدا به شباهت های علامه طباطبایی و هابز پرداخت و یادآور شد که این دو اندیشمند در مباحث استخدام و قرارداد اجتماعی به طور مشابهی سخن گفته اند.

در ادامه وی به ارائه تمایزات این دو اندیشمند پرداخت و یادآور شد که در بحث انسان علامه به اجتماع منتقل می شود  اما هابز در بحث انسان به دولت منتقل می شود. درواقع یکی از قرارداد اجتماعی به اجتماع می رسد و دیگری از قرارداد اجتماعی به دولت می رسد.

یزدانی همچنین به بحث حرکت اشاره و یادآور شد که هابز از حرکت به انسان و دولت و اجتماع می رسد و علامه طباطبایی از بحث حرکت به انسان و اجتماع و آن گاه دولت می رسد. در نتیجه در هابز اصالت به دولت و در علامه اصالت به اجتماع داده می شود.

در ادامه ناقدان اثر حجت الاسلام دکتر غلامرضا بهروزی لک و حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی به بیان نکات انتقادی خود درباره اثر پرداختند. از جمله این که الگوی مقایسه در دو اندیشمند روشن نیست؛ مبحث انسان شناسی به خوبی تقریر نشده است؛ برای مثال پرسش های مربوط به انسان شناسی پاسخ داده نشده است؛ منطق بحث مبهم است؛ بحث درباب فلسفه سیاسی است و نه انسان شناسی؛ روش، مناسب نیست و مباحث فاقد انسجام لازم هستند و....

آن گاه نویسنده اثر به بیان پاسخ های خود در این زمینه پرداخت.

 

*در این نشست پیشنهاد شد که حلقه گفت و گویی درباره فلسفه سیاسی علامه طباطبایی به منظور پیگیری مبسوط و تفصیلی علامه طباطبایی از سوی انجمن مطالعات سیاسی و با حضور اساتید و صاحب نظرانی که در زمینه علامه طباطبایی صاحب نظر هستند تشکیل شود.

گفتنی است کرسی نقد کتاب انسان شناسی و پیامدهای آن از سوی انجمن مطالعات سیاسی و با مشارکت گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

منبع: روابط عمومی انجمن مطالعات سیاسی