مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

ارائه ۶۰۰درس خارج در حوزه/ نقشه جامع رشته های حوزوی در حال تدوین است

 

 آیت الله اعرافی در دیدار اعضای انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم

 آیت الله اعرافی در دیدار اعضای انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم گفت: پروژه های کلانی در حوزه در حال انجام است،‌تلاش می کنیم تا نظامات جامعه،  نقشه جامع رشته ها و آموزش در حوزه و به طور کلی مشاغل و برنامه های روحانیت در نظر گرفته شود؛ همچنین در این کلان پروژه ها نگاهی جامع به عرصه روحانیت داشته ایم که آسیب های این حوزه نیز مورد توجه واقع شده است.

وی با بیان این که انجمن ها در واقع نقش مهمی در توسعه مرزهای دانش های اسلامی دارند افزود: انجمن های حوزه می توانند در این پروژه ها فعالیت کنند؛ منظومه ای از طرح ها و نظامات جامع و پروژه های کلان را می توان با حضور این انجمن ها سامان داد.

مدیر حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: علوم سیاسی و تئوری سازی در این عرصه بسیار مهم است، زیرا تئوری مترقی انقلاب اسلامی از دل همین حوزه صادر شده  و دنیا را تحت تاثیرقرارداده است؛ این تئوری پایه در حوزه وجود دارد که باید در جهت تعمیق آن از منظر اسلام تلاش بیشتری کرد.

نقشه جامع رشته های حوزوی در حال تدوین است

عضو شورای عالی  حوزه های علمیه تصریح کرد: تدوین نقشه جامع رشته های مرتبط علوم سیاسی از منظر اسلام یک ضرورت است؛ نقشه جامع رشته های حوزوی در حال تدوین است؛ البته این کار در المصطفی با تدوین 200 رشته انجام شد که باید برای پیشبرد علوم اسلامی و گسترش مرزهای دانش، روی این پروژه ها کار کرد.

وی یادآورشد: باید در عرصه پروژه جامع علوم سیاسی نیز این فعالیت انجام شود و فعالان این عرصه در آن پروژه جامع پیش قدم شوند.

آیت الله اعرافی یادآورشد: در فقه های نو و جدید، عناوینی وجود دارد که به سه نوع تقسیم می شوند؛ برخی از موضوعات و مسایل فقهی جدید موضوعی در دل کتب فقهی هستند که باید در عرضه ابواب موجود ایجاد شود.

وی گفت: برخی دیگر فراتر از این حوزه است، از جمله فقه اقتصاد و سیاسی که در  کتب فقهی دیگر نیست، بلکه حالت مقسمی دارد که ابواب مختلفی را پوشش داده که در دل آن نیز ابواب جدیدی را نیز می تواند ایجاد کرد.

مدیر حوزه های علمیه بیان کرد: فقه سیاسی هم برخی ابواب جدید را در بر می گیرد؛ همچنین در این عرصه باید ابواب جدیدی نیز پایه ریزی شود؛ نکته دیگر می توان رویکردهای جدیدی در برخی درس های خارج ایجاد کرد؛ در این زمینه به دنبال به هم زدن نظام آزاد دروس خارج که نظام بسیار خوبی است نیستیم؛ بلکه می توانیم این روند را بهبود ببخشیم.

وی گفت: 600 درس خارج در حوزه ارایه می شود که در آن 20هزار طلبه با بیش از 200 استاد فعالیت دارند که در این عرصه می‎توان حدافل 10 درس خارج سیاست را با فرض همان آداب و سنن حوزوی ایجاد کرد.

وی یادآورشد: 20 هزار نفر در این دروس خارج شرکت می کنند؛ اگر از این تعداد هزار نفر از آنها نیز بتوانند اقدام به مقاله نویسی کنند در سال بیش از 1000 مقاله علمی در سطح خارج تولید می شود که حداقل 100 یا 50 مقاله  می تواند سیری از اندیشه مولد و پیش رو را تولید کند.