مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

انتقال تجربیات سیاسی دیگران به داخل کشور و بهره گیری از عقلانیت آنان

امروز 16 آذر 95 برخی از اعضای هیات رییسه انجمن مطالعات سیاسی حوزه با جناب آقای دکتر ابراهیمی ترکمان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیدار و گفتگو کردند. ابتدا آقایان دکتر سیدباقری، دکتر شیرخانی و دکتر لک زایی گزارشی از انجمن و توانمندیهای علمی و فرهنگی آن ارائه کردند. در ادامه جناب آقای دکتر ربانی رئیس مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به زمینه های همکاری دو نهاد از جمله برگزاری نشستهای علمی، انجام پژوهشهای کلان و دعوت از شخصیتهای بین المللی اشاره کرد. سپس جناب دکتر ترکمان با توجه به آن که در 63 کشور امروزه رایزنی¬های فرهنگی جمهوری اسلامی حضور دارند که نقش عمده¬ای در ارتباط با مراکز علمی و مردم دارند، به برخی از تجربه های حضور خود در رایزنی مسکو پرداخت و این که روحیۀ حضور در میان زندگی مردم، به آنان کمک می کند تا ذائقه مخاطبان و روحیات ملتها را به خوبی بشناسند و لذا شایسته است که گروههای علمی اعزامی به خارج از کشور با کارشناسان این سازمان تماس داشته باشند. وی سپس با اشاره به جایگاه و توانمندی علمی انجمن مطالعات سیاسی حوزه گفت که از کارکردهای این گونه انجمنها انتقال تجربیات سیاسی دیگران به داخل کشور و بهره گیری از عقلانیت آنان میباشد. در ادامه به برخی از زمینه های همکاری از جمله ارتباط انجمن با انجمنهای مشابه و قرین در دیگر کشورها، امضای تفاهم نامه، برگزاری نشستهای مشترک بین المللی و استفاده از رایزنهای فرهنگی تاکید گردید و در پایان مقرر شد تا در نشستی با حضور جناب دکتر ربانی در انجمن مطالعات، زمینه های همکاری هر چه بیشتر دو مرکز بررسی گردد.