مناسبت­ها
جستجو
اعضا

معرفی انجمن

معرفی انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم

با تقاضای جمعی از دانش آموختگان رشته علوم سیاسی حوزه علمیه قم مبنی بر تأسیس انجمن مطالعات سیاسی در معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم، در تاریخ 11/6/1383 با این درخواست موافقت و در نتیجه انجمن مطالعات سیاسی در حوزه علمیه قم تأسیس شد. هیأت موسس انجمن متشکل از چهار دانش آموخته علوم سیاسی با مدرک دکتری، سه دانش آموخته علوم سیاسی دانشجوی دوره دکتری و دو دانش آموخته علوم سیاسی با مدرک کارشناسی ارشد بود. اعضای هیأت موسس در مراکز مختلفی از قبیل پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشگاه مفید، موءسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی به کار علمی و اجرایی اشتغال دارند. به این ترتیب، انجمن مطالعات سیاسی، دربرگیرنده تمامی مراکز پژوهشی و آموزشی دانش سیاسی حوزوی است. بر پایۀ اساسنامه، این انجمن، موسسه­ای غیر انتفاعی، دارای شخصیت مستقل و بدون وابستگی به سازمان های دولتی و غیر دولتی است. انجمن، تشکلی غیر سیاسی بوده و اعضا با نام انجمن، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی حزبی را ندارند. انجمن، تابعیت دولت جمهوری اسلامی را داشته و خود را ملزم به رعایت کلیه مقررات جمهوری اسلامی می داند.

اهداف انجمن مطالعات سیاسی

تعمیق و توسعه مباحث تخصصی دانش سیاسی، تقویت و گسترش نظریه‌پردازی، پرسش گری، آزاداندیشی، نقد و مناظره مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، ارتقای شأن و منزلت علمی و معنوی پژوهشگران و استادان، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های تخصصی موجود، تقویت ارتباط میان عالمان برجسته و فضلای حوزه، صیانت از سنت حوزوی در عرصه دانش سیاسی شناسایی استعدادها و ذخایر حوزه، شمرده شده است.

 

انجمن مطالعات سیاسی حوزه به منظور دستیابی به اهداف مذكور به ارایه برنامه‌های راهبردی، نیازسنجی علمی در دانش سیاسی اسلام، تشکیل نشست‌ها و همایش‌های علمی، افزایش سطح دانش و مهارت اعضای انجمن از راه‌های مختلف، تجلیل از پژوهشگران و استادان در زمینه فعالیت انجمن، انتشار کتاب و نشریات؛ همکاری با انجمن‌ها و مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی در داخل و خارج از کشور، همکاری با نهادهای اجرایی حوزوی و غیر حوزوی در راستای اهداف و وظایف انجمن، زمینه سازی برای هماهنگی و همکاری مراکز علمی با یکدیگر و همکاری با حوزه‌های علمیه، همت گمارده است.

 

هدف از تأسیس این انجمن، زمینه سازی برای تعمیق و توسعه مباحث سیاسی، پرورش نیروهای انسانی مناسب، ایجاد زمینه مناسب برای تضارب آرا و گفت و گوی علمی، و سامان بخشی به امور آموزشی و پژوهشی در قلمروی سیاسی است. انجمن جهت نیل به اهداف فوق، وظایف ذیل را برای خود تعریف کرده است: ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی، تشکیل گردهم آیی های علمی، شناسایی پژوهشگران حوزه دانش سیاسی و اطلاع رسانی به آن ها، انتشار کتاب و نشریات علمی، ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از استادان ممتاز، همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در راستای اهداف انجمن و زمینه سازی برای حضور اعضا در مجامع علمی بین المللی. اساسنامه سه نوع عضویت را برای اعضا پیش بینی کرده است: عضویت پیوسته (دارای گرایش همخوان با زمینه فعالیت انجمن با مدرک سطح سه حوزه یا کارشناسی ارشد)، عضویت وابسته (دارای مدرک سطح دو حوزه یا کارشناسی ) و عضویت افتخاری.

ارکان انجمن مطالعات سیاسی

ارکان انجمن مطالعات سیاسی عبارتند از: هیأت موءسس، مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان. مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود. پیش بینی شده است که مجمع عمومی عادی سالانه یک بار تشکیل شود و با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت یابد. منابع مالی انجمن از طریق کمک های حوزه علمیه قم، حق عضویت اعضا، درآمدهای ناشی از ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و دریافت هدایا وکمک های بدون عوض مشروط به عدم ایجاد تعهد است.

هیئت مؤسس این انجمن از آقایان غلامرضا بهروزلك، سید صادق حقیقت، علیرضا زهیری، نصرالله سخاوتی، علی ش