مناسبت­ها
جستجو
اعضا

درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

انجمن مطالعات سیاسی در بهمن 1383 به همت جمعی از  اساتید علوم سیاسی که از دانش آموختگان دانشگاهی – حوزوی می باشند تأسیس شد. این انجمن تا کنون توانسته است بیش از 250 عضو را جذب نماید که بیش از 230 نفر از آنها از اعضای پیوسته و دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی در سطح دکتری و سطوح عالی حوزوی هستند.

اهداف انجمن به شرح ذيل مي‏ باشد:
1. تعميق و توسعه مباحث تخصصی دانش سیاسی؛
2. تقويت و گسترش نظريه‌پردازي، پرسش گري، آزادانديشي، نقد و مناظره مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي؛
3. ارتقای شأن و منزلت علمي و معنوي پژوهشگران و استادان؛
4. بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي تخصصي موجود؛
5. تقویت ارتباط میان عالمان برجسته و فضلای حوزه؛
6. صیانت از سنت حوزوی در عرصه دانش سیاسی ؛
7. شناسايي استعدادها و ذخاير حوزه.

انجمن به منظور دستيابي به اهداف مذكور وظايف و اختیارات زير را بر عهده دارد:
1. ارايه برنامه‌هاي راهبردي؛
2. نیازسنجی علمی در دانش سیاسی اسلام ؛
3. تشکیل نشست ها و همایش های علمی؛
4. افزایش سطح دانش و مهارت اعضای انجمن از راه های مختلف؛
5. تجلیل از پژوهشگران و استادان در زمینه فعالیت انجمن؛
6. انتشار کتاب و نشریات؛
7. همکاری با انجمن ها و مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی در داخل و خارج از کشور؛
8. همکاری با نهادهای اجرایی حوزوی و غیر حوزوی در راستای اهداف و وظایف انجمن؛
9. زمینه سازی برای هماهنگی و همکاری مراکز علمی با یکدیگر؛
10. همکاری با حوزه های علمیه.

 

هيئت مؤسس
1.    غلامرضا بهروزلك 2. سيد صادق حقيقت 3. عليرضا زهيري 4. نصرالله سخاوتي 5. علي شيرخاني 6. داود فيرحي 7. نجف لك‌زايي 8. منصور ميراحمدي 9. محمد جواد نوروزي.

مجامع عمومي:
- اولين مجمع عمومي:                  01/04/1384
- دومين مجمع عمومي:                  06/04/1385
- سومین مجمع عمومی:                  03/03/1386
- چهارمین مجمع عمومی:               31/02/1388
- پنجمین مجمع عمومی          29/02/1390
- ششمین مجمع عمومی            25/03/1391
- هفتمین مجمع عمومی            26/02/1392

هیئت مدیره:
مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان را برای دو مدت سال انتخاب می¬کند که تا کنون پنج دوره انتخابات هیئت مدیره  و بازرسین برگزار گردیده است. اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرسان به تفکیک دوره ها عبارتند از:
دوره اول
هیأت مدیره منتخب آقایان: نجف لک زایی، غلامرضا بهروزی لک، عبدالله نظرزاده، علیرضا زهیری و عبدالوهاب فراتی.
اعضای علی البدل هیأت مدیره آقایان: محمدجواد نوروزی و علی خالقی.
بازرسین منتخب آقایان: غلامحسن مقیمی و نجف هدایتی زاده.
بازرس علی البدل آقای: سید محمد حسین بهشتی.
دوره دوم
هیأت مدیره منتخب آقایان: محسن مهاجرنیا، محسن رضوانی، احمدرضا یزدانی مقدم، محمد ستوده و علیرضا زهیری.
اعضای علی البدل هیأت مدیره آقایان: سید محمد مهدی میرجلیلی و کمال اکبری.
بازرسین منتخب  آقایان: خلیل امیری زاده و محمد بکایی.
بازرس علی البدل آقای: محرم حقی.
دوره سوم
هیأت مدیره منتخب آقایان: احمدرضا یزدانی مقدم، محمود شفیعی، شریف لک زایی، عبدالوهاب فراتی، مسعود پورفرد، محسن مهاجرنیا و نجمه کیخا.
اعضای علی البدل هیأت مدیره آقایان: آقای مسعود پورفرد و خانم نجمه کیخا.
بازرسین منتخب آقایان: محمد بکایی، خلیل امیری زاده.
بازرس علی البدل خانم: طاهره عزیزی.
دوره چهارم
هیئت مدیره منتخب آقایان: نجف لک زایی، غلامرضا بهروزی لک، محسن رضوانی، محمود شفیعی، محمدعلی حسینی زاده، سید کاظم سیدباقری و مسعود پورفرد.
اعضای علی البدل هیأت مدیره آقایان: بهرام دلیر و شریف لک زایی.
بازرسین منتخب آقایان: سید جواد میرخلیلی و علیرضا نائیج.
بازرس علی البدل آقای: محمد بکایی.
دوره پنجم
هیأت مدیره منتخب آقایان: منصور میراحمدی، محمود شفیعی، مسعود پورفرد، سیدکاظم سیدباقری، عبدالوهاب فراتی، شریف لک زایی و احمدرضا یزدانی مقدم.
اعضای علی البدل هیأت مدیره آقایان: علی شیرخانی و محسن رضوانی.
بازرسین منتخب آقایان: محسن مهاجرنیا و محمد بکایی.
بازرس  علی البدل آقای: علی خلجی
دوره ششم

هیأت مدیره منتخب آقایان: سیدکاظم سیدباقری، رضا عیسی‌نیا، شریف لک‌زایی، منصور میراحمدی، احمد رضا یزدانی مقدم، مسعود پورفرد، <