اساسنامه

ضرورت تاسیس:
مقدمه:
بی تردید علوم انسانی موجود جوابگوی نیازهای جامعه نیست و از سوی دیگر علوم انسانی به فرمایش مقام معظم رهبری جهت دهنده و هدایت کننده جوامع هستند. رفع این کاستی‌ها بدون ورود حوزه میسر نیست و انجمن علمی مطالعات اجتماعی می‌تواند یکی از این راهکارها به حساب آید که با توجه به عقبه نیروی انسانی خود، می-تواند نقش اول را در حوزه مطالعات اجتماعی ایران ایفا کند
فصل اول: کلیات
ماده 1. به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای فعالیت‌های علمی در زمینههای فرهنگی اجتماعی انجمن علمی مطالعات اجتماعی که از این پس در این اساسنامه «انجمن» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
ماده 2. انجمن، مؤسسه‌ای حوزوی و غیرانتفاعی است که با کسب مجوز از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی و تحت نظارت آن شورا در زمینه مطالعات فرهنگی اجتماعی فعالیت می‌کند و از تاریخ تصویب، دارای شخصیت حقوقی و تابعیت جمهوری اسلامی را دارد و در قبال شورای اعطاء پاسخ‌گوی عملکرد خود می‌باشد.
ماده 3. انجمن، یک تشکل غیرسیاسی است و اعضای آن به نام انجمن یا به عنوان عضو انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده 4. اظهارنظر رسمی به نام انجمن به ترتیبی خواهد بود که در آئین‌نامه مصوب شورای اعطاء مشخص خواهد شد.
ماده 5. تخلف اعضاء از دو مادهی سه و چهار به تشخیص هیأت‌مدیره یا مجمع عمومی بر اساس آیین‌نامه مصوب نظارت بر انجمن‌ها موجب تعلیق عضویت، اخراج و یا پی‌گرد قانونی خواهد بود.
ماده 6. انجمن دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود و هیأت‌مدیره در حفظ و حراست از آن‌ها مسؤولیت قانونی دارد.
ماده 7. مرکز انجمن در شهر قم به نشانی: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 2- فرعی اول سمت چپ- ساختمان انجمنهای علمی حوزه می‌باشد.
ماده 8. در صورت تغییر نشانی انجمن، مراتب به اطلاع دبیرخانه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی و اعضای انجمن رسانده شود.
اهداف:
فصل دوم: اهداف و وظایف
ماده 9. اهداف انجمن به شرح ذیل می‌باشد:
1. تعمیق و توسعه مباحث تخصصی در حوزههای فرهنگی اجتماعی
2. تقویت و گسترش نظریه‌پردازی، پرسش‌گری، آزاداندیشی، نقد و مناظره مبتنی بر آموزه‌های اسلامی.
3. ارتقاء شأن و منزلت علمی و معنوی پژوهشگران و استادان.
4. بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های تخصصی موجود.
5. تقویت ارتباط فضلای حوزوی با محافل و مراکز علمی داخلی و خارج کشور.
6. صیانت از سنت حوزوی در عرصه علوم اجتماعی
7. شناسایی استعدادها و ذخایز حوزه.
ماده 10. انجمن به منظور دستیابی به اهداف مذکور وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:
1. ارائه برنامه‌های راهبردی.
2. نیازسنجی علمی در زمینههای فرهنگی اجتماعی
3. تشکیل نشست‌ها و همایش‌های علمی.
4. افزایش سطح دانش و مهارت اعضای انجمن از راه‌های مختلف.
5. تجلیل از پژوهشگران و استادان در زمینه فعالیت انجمن.
6. انتشار کتب و نشریات علمی.
7. همکاری با انجمن‌ها و مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی در داخل و خارج از کشور.
8. همکاری با نهادهای اجرایی حوزوی و غیر حوزوی در راستای اهداف و وظایف انجمن.
9. زمینه‌سازی برای هماهنگی مراکز علمی با یکدیگر.
10. همکاری با حوزه‌های علمیه.
شرایط عضویت:
فصل سوم: شرایط و انواع عضویت
ماده 11. شرایط عمومی اعضای انجمن به شرح زیر است:
1. اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به قانون اساسی آن.
2. پذیرش اساسنامه انجمن.
3. نداشتن سابقه محکومیت کیفری.
4. حسن شهرت و عدم سابقه عضویت در گروه‌های غیرقانونی و محارب با نظام.
5. حوزوی بودن.
ماده 12. انجمن دارای سه نوع عضویت پیوسته، وابسته و افتخاری می‌باشد.
ماده 13. اعضای پیوسته انجمن عبارتند از کسانی که حداقل دارای مدرک سطح سه حوزوی و یا کارشناسی ارشد می‌باشند.
تبصره1: از مجموع اعضای پیوسته حوزوی انجمن باید دارای مدرک سطح 4 حوزه یا در حد سطح 4 باشند.
تبصره2: افراد مذکور باید دارای گرایشی تخصصی همخوان با زمینه فعالیت انجمن باشند. در غیر این‌صورت دارای یک تألیف و یا سه مقاله معتبر علمی در زمینه مذکور باشند.
ماده 14. اعضای وابسته عبارتند از کسانی که دارای مدرک سطح دو حوزوی و یا کارشناسی دارای گرایش تخصصی همخوان با زمینه فعالیت آن باشند.
ماده 15. انجمن می‌تواند شخصیت‌های ایرانی و خارجی حوزوی را که مقام علمی آنان در زمینه علوم اجتماعی حائز اهمیت است، بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای اعطاء به عضویت افتخاری انجمن درآورد.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.